Navigera

Information

HQ Simplex

Aurogränd 1
127 61 Skärholmen

om oss

Vi är företaget med nöjda medarbetare som skapar nöja kunder.

DEN SMIDIGA LÖSNINGEN PÅ ERT PERSONALBEHOV

Simplex grundades år 2014 med visionen att erbjuda företag flexibla bemanningstjänster och unga människor en väg ut I arbetslivet. Grundarna jobbade I början som konsulter vilket skapade stort engagemang och mycket kunskap inom kundens område.

Den erfarenheten, kunskapen och viljan förmedlas idag via våra många konsulter I olika affärsområden.

Simplex metoder hjälper företag inom logistik, transport och industri att optimera sina verksamheter samt sänka sina personalkostnader. Detta genom inhyrning, rekrytering eller personalentreprenader.

stabil och bra arbetsgivare

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag.

 

personliga hela vägen

Vi glömmer aldrig vårt ursprung. Personliga och nära kunden… ALLTID.

 

vägen ut i arbetslivet

Hos oss har över 500 person fått chansen.

 

vi kan

din logistik

Med närvaro på plats kan vi mer om er verksamhet.

 

Våra grundpelare

vid rekrytering

värderingar

Vi är övertygade om att rätt värderingar är svåra att lära ut. Därför måste alla våra konsulter ha en bra syn på omvärlden och människor.

 

inställning

Alla konsulter skall alltid ha en gedigen inställning till arbetet. T.ex. vilja utvecklas inom sitt yrke.

 

säkerhet

Alltid arbeta på ett säkert sätt med kvalitet, tempo och kund i fokus.